དྲ་མིག་སྲུང་སྐྱོབ།

Defines protection options for selected cells.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


སྲུང་སྐྱོབ།

ཡོངས་རྫོགས་གབ་པ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་གི་སྤྱི་འགྲོས་དང་ནང་དོན་གབ་པ།

ཆིངས་བརྒྱབ་པའི།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་བཀག་འགོག།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


སྤྱི་འགྲོས་གབ་པ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་དང་གབ་པ།

གཏག་པར།

ལས་ཁྲའི་གཏག་པར་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག

གཏག་པར་སྐབས་གབ་པ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་གཏག་པར་བཀག་འགོག

Please support us!