Лента с инструменти „Следене на промените“

Съдържа наличните команди за следене на промени във файла.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Следене на промените.


Показване на проследените промени

Показва или скрива регистрираните промени.

Икона за показване на проследените промени

Показване на проследените промени

Регистриране на промените

Следи всички промени, нанесени в текущия документ, по автор и дата.

Икона за записване на промените

Регистриране на промените

Предишна проследена промяна

Икона за предишна проследена промяна

Предишна проследена промяна

Следваща проследена промяна

Следваща проследена промяна

Следваща проследена промяна

Приемане на проследената промяна

Икона за приемане на проследената промяна

Приемане на проследената промяна

Отхвърляне на проследената промяна

Икона за отхвърляне на проследената промяна

Отхвърляне на проследената промяна

Приемане на всички промени

Икона за приемане на всички промени

Приемане на всички промени

Отхвърляне на всички промени

Икона за отхвърляне на всички промени

Отхвърляне на всички промени

Приемане на проследената промяна и избиране на следващата

Икона за приемане на проследената промяна и избиране на следващата

Приемане на проследената промяна и избиране на следващата

Отхвърляне на проследената промяна и избиране на следващата

Икона за отхвърляне на проследената промяна и избиране на следващата

Отхвърляне на проследената промяна и избиране на следващата

Управление на промените

Тук можете да приемате или отхвърляте записаните промени.

Икона за управление на проследените промени

Управление на проследените промени

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Икона за вмъкване на коментар

Вмъкване на коментар

Вмъкване на коментар за проследена промяна

Въведете коментар за записаната промяна.

Икона за вмъкване на коментар за проследена промяна

Вмъкване на коментар за проследена промяна

Защитаване на промените

Не позволява на потребителите да деактивират следенето на промените или да приемат и отхвърлят промени, освен ако въведат парола.

Икона за вмъкване на коментар за проследена промяна

Защитаване на промените

Сравняване с документ

Сравнява текущия документ с избран от вас документ. Съдържанието на избрания документ ще бъде показано като изтрити текстове в диалоговия прозорец, който ще се отвори. Ако желаете, можете да вмъкнете съдържанието на избрания файл в текущия документ, като изберете съответните записи за изтрит текст и щракнете последователно върху Отхвърляне и Вмъкване.

Икона за сравняване на документ

Сравняване на документ

Сливане с документ

Импортира промените, нанесени в копия на даден документ, в оригиналния документ. Промените, нанесени в бележки под линия, колонтитули, рамки и полета, се игнорират. Идентичните промени се сливат автоматично.

Икона за обединяване на документ

Обединяване на документ

Моля, подкрепете ни!