За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Още разделители.


Още разделители

Подменю с допълнителни знаци за нов ред, нова колона и нова страница

Вмъкване на ръчен край на ред

Икона за ръчен край на ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

tip

Знак за нов ред можете да вмъкнете и като натиснете Shift+Enter.


Вмъкване на ръчен край на колона

Икона за ръчен край на колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в началото на новата колона.

tip

За да вмъкнете знак за нова колона, натиснете +Shift+Enter.


Ръчен разделител

Икона за ръчен разделител

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

Моля, подкрепете ни!