За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Още разделители.


Още разделители

Подменю с допълнителни знаци за нов ред, нова колона и нова страница

Вмъкване на ръчен край на ред

Икона за ръчен край на ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

Мястото за продължаване указва къде да започне следващият ред след знак за нов ред.

Вмъкване на ръчен край на колона

Икона за ръчен край на колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в началото на новата колона.

tip

За да вмъкнете знак за нова колона, натиснете +Shift+Enter.


Ръчен разделител

Икона за ръчен разделител

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

Моля, подкрепете ни!