Рамка

Това подменю предлага интерактивни и неинтерактивни начини за вмъкване на рамка.

Рамка, интерактивно

Вмъква рамка чрез очертаването й с курсора на мишката.

Рамка

Вмъква рамка, която можете да използвате за създаване на оформление от няколко колони с текст и обекти.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Моля, подкрепете ни!