Бележка под линия и в края

Менюто съдържа команди за вмъкване на бележка под линия или в края на текста със или без допълнително взаимодействие с потребителя.

Бележка под линия

Вмъква бележка под линия в текущата позиция на курсора без запитване.

Бележка в края

Вмъква бележка в края в текущата позиция на курсора без запитване.

Бележка под линия или в края

Вмъква бележка под линия или бележка в края на документа. Котвата на бележката се вмъква на текущата позиция на курсора. Може да се избира между автоматично номериране или потребителски символ.

Моля, подкрепете ни!