Възможности на LibreOffice Writer

С LibreOffice Writer можете да проектирате и изготвяте текстови документи с графики, таблици и диаграми. Можете да записвате документите в разнообразни формати, включително стандартизирания формат OpenDocument (ODF), формата .doc на Microsoft Word или HTML. Освен това можете лесно да експортирате документа във формат PDF (Portable Document Format).

Писане

LibreOffice Writer ви позволява да създавате както прости документи като бележки, факсове, писма, резюмета и циркулярни писма, така и дълги и сложни документи от много части, допълнени с библиографии, справочни таблици и азбучни указатели.

LibreOffice Writer включва и такива полезни инструменти като проверка на правописа, синонимен речник, автокорекция и сричкопренасяне, както и разнообразие от шаблони за почти всяко предназначение. Освен това чрез помощниците можете да създавате свои собствени шаблони.

Оформление и структуриране

LibreOffice предлага широко разнообразие от настройки за оформяне на документи. Чрез прозореца „Стилове“ можете да създавате, прилагате и променяте стилове на абзаци, отделни знаци, рамки и страници. Навигаторът ви помага да преминавате бързо към всяка част на документа, позволява ви да го преглеждате във вид на план и следи обектите, които сте вмъкнали в него.

В текстовите документи можете да създавате различни указатели и таблици и да приспособявате структурата и външния им вид към собствените си нужди. Активните хипервръзки и показалците ви позволяват да преминавате направо към съответстващите елементи в текста.

Предпечатна подготовка с LibreOffice Writer

LibreOffice Writer поддържа многобройни инструменти за предпечатна подготовка и рисуване, улесняващи създаването на професионално оформени документи като брошури, информационни бюлетини и покани. Можете да форматирате документи с много колони, рамки, графики, таблици и други обекти.

Изчисления

В текстовите документи на LibreOffice е интегрирана функция за изчисляване, която ви помага да задавате сложни изчисления или логически връзки. Можете лесно да създадете таблица в текстов документ, с чиято помощ да извършвате изчисления.

Рисуване

С инструментите за рисуване на LibreOffice Writer можете да създавате рисунки, графики, легенди и други графични обекти директно в текстовия документ.

Вмъкване на графики

В текстовите документи могат да се вмъкват картини с различни формати, включително графики във формат JPG или GIF. Освен това Галерията предлага колекция от готови графики, а с Fontwork можете да създавате впечатляващи декоративни текстове.

Гъвкав интерфейс на приложението

Интерфейсът на програмата е замислен така, че да можете да го конфигурирате според вашите предпочитания, включително да персонализирате иконите и менютата. Някои от прозорците й, например „Стилове“ и „Навигатор“, могат да се позиционират като плаващи прозорци където и да е на екрана. Също така можете да закачвате някои прозорци по ръба на работната площ.

Плъзгане и пускане

Възможността за плъзгане и пускане позволява бърза и ефикасна работа с текстови документи в LibreOffice. Например, можете да плъзгате графики от Галерията или други обекти от едно място на друго в същия документ или между различни отворени документи на LibreOffice.

Функции на помощта

Можете да използвате помощната система като подробен справочник за приложенията от LibreOffice, включващ упътвания за изпълнението както на елементарни, така и на сложни задачи.

Моля, подкрепете ни!