Лента Текстов обект

Съдържа команди за форматиране на текст, който се съдържа в графични обекти. Лентата Текстов обект се появява, когато щракнете двукратно в графичен обект.

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона за получер

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона за курсив

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона за подчертаване

Подчертан

Горен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го повдига над шрифтовата линия.

Икона за горен индекс

Горен индекс

Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под шрифтовата линия.

Икона за долен индекс

Долен индекс

Отляво

Подравнява избрания абзац или абзаци по лявото поле на контейнера.

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Центрирано

Центрира избрания абзац или абзаци спрямо ширината на обхващащия ги контейнер.

Икона „Центрирано“

Отдясно

Подравнява избрания абзац или абзаци по дясното поле на контейнера.

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Двустранно

Подравнява избрания абзац или абзаци едновременно спрямо лявото и дясното поле на контейнера. Ако искате, можете да зададете настройка за подравняване и за последния ред от абзаца, като изберете Форматиране - Абзац - Подравняване.

Икона за двустранно подравняване

Двустранно

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Посока на текста от ляво надясно

Определя хоризонталната посока на текста.

Икона за посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от горе надолу

Определя вертикалната посока на текста.

Икона за посока на текста от горе надолу

Посока на текста от горе надолу

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Икона за избиране на всичко

Избиране на всичко

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Икона за знак

Знак

Абзац

Тук можете да зададете отстъпите, разредката, подравняването и редовата разредка на текущо избрания абзац.

Икона за абзац

Абзац

Моля, подкрепете ни!