Лента Рамка

Когато е избрана рамка, лентата Рамка предлага най-важните функции за форматиране и позициониране на рамки.

Задаване стил на абзац

Приписва стил на текущия абзац, избрани абзаци или избран обект.

Задаване стил на абзац

Задаване стил на абзац

Без обтичане

Поставя обекта на отделен ред в документа. Текстът на документа остава над и под обекта, но не и встрани от него.

Можете да изберете тази настройка и в раздела Обтичане.

Икона за изключване на изливането

Без обтичане

Обтичане по страницата

Текстът обтича рамката на обекта от всичките й четири страни.

Тази икона представя настройката Обтичане по страницата от раздела Обтичане.

Икона за включване на изливането

С обтичане

Изливане през обекта

Поставя обекта пред текста.

Можете да зададете тази настройка и в раздела Обтичане.

Икона за изливане през обекта

Изливане през обекта

Подравняване отляво

Подравнява левите краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, левият му край се подравнява с лявото поле на страницата.

Икона „Отляво“

Отляво

Хоризонтално центриране

Центрира хоризонтално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява хоризонтално с центъра на страницата.

Икона за центриране

Центрирано

Подравняване отдясно

Подравнява десните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, десният му край се подравнява с дясното поле на страницата.

Икона „Отдясно“

Отдясно

Подравняване отгоре

Подравнява горните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, горният му край се подравнява с горното поле на страницата.

Икона „Отгоре“

Отгоре

Вертикално центриране

Центрира вертикално избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, центърът му се подравнява вертикално с центъра на страницата.

Икона „Центрирано“

Центрирано

Подравняване отдолу

Подравнява долните краища на избраните обекти. Ако в Draw или Impress е избран само един обект, долният му край се подравнява с долното поле на страницата.

Икона „Отдолу“

Отдолу

Кантове

Щракнете върху иконата Кантове, за да отворите лентата Кантове, в която можете да променяте кантовете на област от лист или на обект.

Икона за кантове

Кантове

Стил на линия

Щракнете върху тази икона, за да отворите лентата Стил на линия, в която можете да променяте вида на линията на кантовете.

Икона за стил на линия

Стил на линия

Цвят на канта

Щракнете върху иконата Цвят на линия (за канта), за да отворите лентата Цвят на канта, която ви позволява да променяте цвета на кантовете на обект.

Икона

Цвят на линия (за канта)

Фонов цвят

Щракнете, за да отворите лента с инструменти, в която можете да щракнете върху фонов цвят за абзаца. Цветът се прилага върху фона на текущия абзац или избраните абзаци.

Икона за цвят на фона

Фонов цвят

Свойства на рамка

Вмъква рамка, която можете да използвате за създаване на оформление от няколко колони с текст и обекти.

Икона за свойства на рамка

Свойства на рамка

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Котва

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

Икона за закотвяне

Котва

Свързване на рамки

Свързва избраната рамка със следващата рамка. Текстът автоматично се излива от една рамка в следващата.

Икона за свързване на рамки

Свързване на рамки

Разделяне на свързани рамки

Премахва връзката между две рамки. Можете да премахвате само връзки в посока от избраната рамка към рамката - цел.

Икона за разделяне на свързани рамки

Разделяне на свързани рамки

Моля, подкрепете ни!