Редактиране на формула

Отваря лентата Формула за създаване и вмъкване на изчисления в текстов документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Table - Edit Formula.

От контекстното меню:

Choose Edit Formula.

От интерфейса с раздели:

Choose Table - Edit Formula.

От лентите с инструменти:

Icon Edit Formula

Edit Formula

От клавиатурата:

F2

От страничната лента:

On the Miscellaneous area of the Table deck on the Properties panel, click Edit Formula.


Обръщение към клетка

Показва позицията на курсора за клетки в таблица.

Формула

Отваря подменю, чрез което можете да вмъкнете формула в клетка от таблица. Поставете курсора в желаната клетка или на мястото в документа, където искате да бъде резултатът. Щракнете върху иконата Формула и изберете желаната формула от подменюто.

Икона „Формула“ в лентата „Таблица“

Формула

Отказ

Изчиства съдържанието на реда за въвеждане и затваря лентата за формули.

Икона

Отказ

Прилагане

Прехвърля съдържанието на реда за въвеждане в документа и затваря лентата за формули. Съдържанието на реда за въвеждане се вмъква в документа на позицията на курсора.

Икона за прилагане

Прилагане

Област за формули

Позволява ви да зададете формула, като я въведете директно на реда за въвеждане или като щракнете върху иконата Формула, за да видите подменю с формули.

Областта за формули с формула

Област за формули

Моля, подкрепете ни!