Скали

Скалите показват измеренията на страницата и позициите на табулаторите, отстъпите, кантовете и колоните. Те ви позволяват и да променяте всичко това с помощта на мишката.

С двукратно щракване върху скалата можете да отворите диалоговия прозорец Абзац и да зададете пряко абзацно форматиране за текущия абзац или избраните абзаци.

Задаване на табулатори

В скалата можете да задавате с мишката позиции за табулация в текущия абзац или всички избрани абзаци.

Задаване на отстъпи, полета и колони

Можете да задавате с мишката отстъпите и белите полета за текущия абзац или всички избрани абзаци.

Моля, подкрепете ни!