Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се появява, когато разглеждате текущия документ в режим Мостра за печат.

Мостра: една страница

Показва по една страница наведнъж в прозореца „Мостра за печат“.

Икона за мостра от една страница

Мостра: една страница

Мостра: две страници

Предизвиква показване на страниците две по две в прозореца с мостра за печат. Страниците с нечетни номера винаги са отдясно, а тези с четни номера – отляво.

Икона за мостра с две страници

Мостра: две страници

Мостра: книга

Изберете тази икона, за да виждате първата страница отдясно в мострата за печат. Ако тя не е избрана, първата страница се вижда отляво.

Икона за мостра във формат на книга

Мостра: книга

Мостра: много страници

Определя броя на страниците, показвани на екрана. Щракнете върху стрелката до иконата, за да видите решетка, в която можете да посочите броя колони и редове от страници в предпечатния преглед.

Икона за мостра от много страници

Мостра: много страници

Предизвиква преминаване към първата страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за първа страница

Предишна страница

>Предизвиква преминаване към предходната страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за предишна страница

Предишна страница

Преход към зададена страница

За да преминете към определена страница в мострата за печат, въведете номера на страницата във входното поле и натиснете Enter.

Следваща страница

Предизвиква преминаване към следващата страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за следваща страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към последната страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за последна страница

Умаляване

Умалява изображението за получаване на изглед на по-голяма част от документа отдалеч.

Икона за умаляване

Умаляване

Увеличение на мостра

Определя степента на увеличение на мострата за печат.

Увеличаване

Увеличава изображението за получаване на изглед на документа отблизо.

Икона за увеличаване

Увеличаване

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Икона за цял екран

Цял екран

Печат

Отваря диалога „Печат“.

Икона за печатане

Печат

Затваряне на мострата

Изход от мострата за печат.

Икона за затваряне на мострата

Затваряне на мострата

Моля, подкрепете ни!