Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се появява, когато разглеждате текущия документ в режим Мостра за печат.

Предишна страница

>Предизвиква преминаване към предходната страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за предишна страница

Предишна страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към следващата страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за следваща страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към първата страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за първа страница

Предизвиква преминаване към последната страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за последна страница

Мостра: две страници

Предизвиква показване на страниците две по две в прозореца с мостра за печат. Страниците с нечетни номера винаги са отдясно, а тези с четни номера – отляво.

Икона за мостра с две страници

Мостра: две страници

Определя броя на страниците, показвани на екрана. Щракнете върху стрелката до иконата, за да видите решетка, в която можете да посочите броя колони и редове от страници в предпечатния преглед.

Икона

Мостра: много страници

Мостра: книга

Изберете тази икона, за да виждате първата страница отдясно в мострата за печат. Ако тя не е избрана, първата страница се вижда отляво.

икона за мостра на книга

Мостра: книга

Увеличаване

Увеличава изображението за получаване на изглед на документа отблизо.

Умаляване

Умалява изображението за получаване на изглед на по-голяма част от документа отдалеч.

Увеличение на мостра

Определя степента на увеличение на мострата за печат.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Икона

Цял екран (в режим Мостра за печат)

Моля, подкрепете ни!