Лента на състоянието

Лентата на състоянието съдържа информация за текущия документ и предлага различни бутони със специални функции. Върху повечето елементи от лентата на състоянието можете да щракнете, за да извикате свързани с тях диалогови прозорци.

Номер на страница

В това поле от лентата на състоянието се изписва номерът на текущата страница. Щракването върху него отваря прозореца „Преминаване към страница“, чрез който можете да обхождате документа. Щракването с десен бутон показва всички показалци в документа. Щракнете върху показалец, за да поставите текстовия курсор на позицията на показалеца.

Брой думи

Преброява думите и знаците със и без интервалите в текущата селекция и в целия документ. Броят се обновява, когато въвеждате или променяте селекцията.

Текущ стил за страници

Показва текущия стил за страници. Щракнете двукратно, за да редактирате стила, щракнете с десния бутон, за да изберете друг стил.

Език

Показва езика на избрания текст. Щракнете, за да отворите меню, в което можете да изберете друг език за избрания текст или за текущия абзац.

Режим на вмъкване

Показва текущия режим на вмъкване. Можете да превключвате между ВМК = вмъкване и ЗАМ = замяна.

Режим на избиране

Превключва между различните режими на избиране.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в реда на състоянието се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.

Цифров подпис

Щракнете, за да започнете процедурата по цифрово подписване. За да я завършите, трябва да имате цифров сертификат. Вижте също Цифрови подписи.

Комбиниран индикатор

Показва текуща информация за активния документ.

Увеличение и оформление на изгледа

Три контроли в лентата на състоянието на Writer позволяват промяна на увеличението и оформлението на изгледа на текстовите документи.

Иконите за оформление на изгледа от ляво надясно са следните: режим с една колона, режим със страници една до друга и режим „книга“ с двойка страници като в отворена книга.

Преместете плъзгача за увеличението наляво, за да видите повече страници, или надясно, за да приближите страницата и да видите по-малка област от нея.

Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.

Щракнете върху това поле, за да отворите диалоговия прозорец Мащаб, в който можете да промените текущия коефициент на увеличение.

Щракнете с десния бутон върху това поле, за да изберете от списък с достъпни коефициенти на увеличение.

Моля, подкрепете ни!