Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на абзаци от списък, включително промяна на реда им и на нивото им в списъка.

Понижаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво надолу в списъка.

Икона за понижаване

Повишаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво нагоре в списъка.

Икона за повишаване

Понижаване на ниво от плана с подточките

Понижава с едно ниво в списъка абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки. Могат да бъдат избрани няколко абзаца от списък. Понижава с едно ниво в плана заглавието на глава, в което се намира курсорът, и неговите подзаглавия. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или в заглавие на глава.

Икона за понижаване на ниво от плана с подточките

Понижаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките

Повишава с едно ниво в списъка абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки. Могат да бъдат избрани няколко абзаца от списък. Повишава с едно ниво в плана заглавието на глава, в което се намира курсорът, и неговите подзаглавия. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или в заглавие на глава.

Икона за повишаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, след следващия абзац.

Икона за преместване надолу

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, преди предишния абзац.

Икона за преместване нагоре

Преместване на елемент надолу с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки след следващия абзац на същото ниво в списъка. Премества заглавието на глава, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия и текст след следващото заглавие на същото ниво в плана. Можете да изберете и преместите няколко абзаца от списък или заглавия на глави. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или заглавие на глава.

Икона за преместване надолу с подточките

Преместване на елемент надолу с подточките

Преместване на елемент нагоре с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки преди предишния абзац на същото ниво в списъка. Премества заглавието на глава, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия и текст преди предишното заглавие на същото ниво в плана. Можете да изберете и преместите няколко абзаца от списък или заглавия на глави. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или заглавие на глава.

Икона за преместване нагоре с подточките

Преместване на елемент нагоре с подточките

Вмъкване на неномерирана позиция

Вмъква абзац без номер. Съществуващата номерация не се променя.

Икона

Вмъкване на неномерирана позиция

Започване на номерирането отначало

Започва наново номерирането на списъка от 1. Тази команда е активна само когато курсорът е разположен в списък.

Икона за рестартиране на номерацията

Започване на номерирането отначало

Добавяне към списък

Добавя към списък избраните абзаци, независимо дали са рубрики от списък, или не.

Икона за добавяне към списък

Добавяне към списък

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Моля, подкрепете ни!