Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на абзаци от списък, включително промяна на реда им и на нивото им в списъка.

Премества избрания абзац с едно ниво нагоре в йерархията на списъка с номера или водачи.

Икона

Премества избрания абзац с едно ниво надолу в йерархията на списъка с номера или водачи.

Икона

Повишава с едно ниво нагоре заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му едно ниво нагоре. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Повишава с едно ниво нагоре заедно с подточките

Понижава с едно ниво надолу заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му едно ниво надолу. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Понижава с едно ниво надолу заедно с подточките

Вмъкване на неномерирана позиция

Вмъква абзац без номер. Съществуващата номерация не се променя.

Икона

Вмъкване на неномерирана позиция

Местене нагоре

Премества избрания абзац преди този над него.

Икона

Местене нагоре

Местене нагоре

Премества избрания абзац след този под него.

Икона

Местене надолу

Местене нагоре заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му над предходния абзац. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона за преместване нагоре с подточките

Местене нагоре заедно с подточките

Местене надолу заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му под следващия абзац. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона за преместване надолу с подточките

Местене надолу заедно с подточките

Започване на номерирането отначало

Започва наново номерирането на списъка от 1. Тази команда е активна само когато курсорът е разположен в списък.

Икона за рестартиране на номерацията

Започване на номерирането отначало

Добавяне към списък

Добавя към списък избраните абзаци, независимо дали са рубрики от списък, или не.

Икона за добавяне към списък

Добавяне към списък

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Моля, подкрепете ни!