Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на абзаци от списък, включително промяна на реда им и на нивото им в списъка.

Понижаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво надолу в списъка.

Икона за понижаване

Повишаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво нагоре в списъка.

Икона за повишаване

Понижаване на ниво от плана с подточките

Понижава абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки, до следващото ниво в списъка.

Икона за понижаване на ниво от плана с подточките

Понижаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките

Повишава абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки, до следващото ниво в списъка.

Икона за повишаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, след следващия абзац.

Икона за преместване надолу

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, преди предишния абзац.

Икона за преместване нагоре

Преместване на елемент надолу с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки след следващия абзац от същото ниво в списъка.

Икона за преместване надолу с подточките

Преместване на елемент надолу с подточките

Преместване на елемент нагоре с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки преди предишния абзац от същото ниво в списъка.

Икона за преместване нагоре с подточките

Преместване на елемент нагоре с подточките

Вмъкване на неномерирана позиция

Вмъква абзац без номер. Съществуващата номерация не се променя.

Икона за вмъкване на неномерирана позиция

Вмъкване на неномерирана позиция

Започване на номерирането отначало

Започва наново номерирането на списъка от 1. Тази команда е активна само когато курсорът е разположен в списък.

Икона за рестартиране на номерацията

Започване на номерирането отначало

Добавяне към списък

Добавя към списък избраните абзаци, независимо дали са рубрики от списък, или не.

Икона за добавяне към списък

Добавяне към списък

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Подразбиран водещ символ Подразбирана номерация

Щракнете и задръжте, изберете Персонализиране.

Моля, подкрепете ни!