Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект присъства в Writer и Calc. Изберете от менюто „Изглед - Ленти с инструменти - Свойства на графичен обект“. Контролите стават достъпни, когато бъде избран графичен обект. По подразбиране някои от иконите ще се различават според това дали текущият документ е текстов или електронна таблица.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Икона за линия

Линия

Стил на стрелка

Отваря лентата с инструменти Краища на линия. Използвайте показаните символи, за да зададете вида на краищата на избраната линия.

Икона за краища на линии

Стил на стрелка

Стил на линия

Изберете вида линия, който желаете да използвате.

Икона за стил на линия

Стил за линии

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Цвят на линия

Изберете цвят за линията.

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Икона за област

Област

Стил/запълване на област

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Икона за стил/запълване на област

Стил/запълване на област

Въртене

Завърта избрания обект.

Icon Rotate

Въртене

Котва

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

Икона за закотвяне

Котва

Към предния план

Премества избрания обект пред текста.

Icon To Foreground

Към предния план

Към фона

Премества избрания обект зад текста.

Icon To Background

Към фона

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Icon Send to Back

Изнасяне отзад

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Моля, подкрепете ни!