Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда от при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора върху таблица.

Вмъкване на таблица

Вмъква таблица в документа. Можете също така да щракнете върху стрелката, да плъзнете през желания брой редове и колони в таблицата и да щракнете в последната клетка.

Икона

Таблица

Стил на линия

Щракнете върху тази икона, за да отворите лентата Стил на линия, в която можете да променяте вида на линията на кантовете.

Икона

Стил на линия

Цвят на канта

Щракнете върху иконата Цвят на линия (за канта), за да отворите лентата Цвят на канта, която ви позволява да променяте цвета на кантовете на обект.

Икона

Цвят на линия (за канта)

Кантове

Щракнете върху иконата Кантове, за да отворите лентата Кантове, в която можете да променяте кантовете на област от лист или на обект.

Икона

Кантове

Фонов цвят

Щракнете, за да отворите лента с инструменти, в която можете да щракнете върху фонов цвят за абзаца. Цветът се прилага върху фона на текущия абзац или избраните абзаци.

Икона за цвят на фона

Фонов цвят

Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните таблични клетки в една клетка.

икона

Сливане на клетки

Разделяне на клетки

Разделя клетка или група от клетки на определения от вас брой клетки по хоризонтала или по вертикала.

Икона

Разделяне на клетки

Оптимален размер

Отваря лента с инструменти за оптимизиране на редовете и колоните на таблица.

Икона

Оптимален размер

Отгоре

Разполага съдържанието на клетката в горния й край.

Центриране (вертикално)

Центрира съдържанието на клетката между горния и долния й край.

Отдолу

Разполага съдържанието на клетката в доления й край.

Вмъкване на редове

Вмъква един или повече редове в таблицата под позицията на курсора. Можете да вмъкнете повече от един ред, като отворите съответния диалогов прозорец (изберете Форматиране - Ред - Вмъкване) или като изберете повече от един ред, преди да щракнете върху иконата. При втория начин височината на вмъкнатите редове ще бъде същата като тази на предварително избраните.

Икона

Вмъкване на ред

Вмъкване на колона

Вмъква една или повече колони в таблицата след позицията на курсора. Можете да вмъкнете няколко колони наведнъж, като отворите диалоговия прозорец (изберете Форматиране - Вмъкване - Колона) или като изберете няколко колони, преди да щракнете върху иконата. Ако използвате втория начин, вмъкнатите колони ще имат същата относителна ширина като предварително избраните.

Икона

Вмъкване на колона

Изтриване на ред

Изтрива избрания ред или редове от таблицата.

Икона

Изтриване на редове

Изтриване на колона

Изтрива избраната колона или колони от таблицата.

Икона

Изтриване на колони

Автоформат

Автоматично прилага настройки за форматиране върху избраната таблица, включително шрифтове, фонове и кантове.

Свойства на таблица

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.

Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Сума

Задейства функцията за сумиране. Имайте предвид, че курсорът трябва да се намира в клетката, където желаете да бъде резултатът.

Икона

Сума

Моля, подкрепете ни!