Лента Изображение

Лентата Изображение съдържа функции за форматиране и позициониране на избрана растерна графика.

Филтър за изображения

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона за филтър

Филтър

Режим на графиката

Изброява атрибутите за изобразяване на избрания графичен обект. Свързаните или вградени графични обекти в текущия файл не могат да се променят, но можете да променяте изгледа им.

Стилове на клетка

Режим на графиката

Цвят

С лентата Цвят можете да редактирате някои свойства на избрания обект.

Прозрачност

Задава прозрачността на графичния обект. Допустими са стойности от 0% (непрозрачен) до +100% (прозрачен).

Икона

Прозрачност

Вертикално огледално обръщане

Обръща избраното изображение вертикално.

Хоризонтално огледално обръщане

Обръща избраното изображение хоризонтално.

Настройки на графиката

Определя размера, позицията и други свойства на избраното изображение.

Икона за свойства на графика

Свойства на графика

Моля, подкрепете ни!