Лента Форматиране

Лентата „Форматиране“ съдържа няколко функции за форматиране на текст.

Указва дали да е показан или скрит прозорецът Стилове, в който можете да прилагате и организирате стилове.

Икона за стилове

Стилове

Задаване стил на абзац

Приписва стил на текущия абзац, избрани абзаци или избран обект.

Задаване стил на абзац

Задаване стил на абзац

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона за получер

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона за курсив

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона за подчертаване

Подчертан

Отляво

Подравнява избрания абзац или абзаци по лявото поле на контейнера.

Icon Align Left

Подравняване отляво

Центрирано

Центрира избрания абзац или абзаци спрямо ширината на обхващащия ги контейнер.

Icon Centered

Отдясно

Подравнява избрания абзац или абзаци по дясното поле на контейнера.

Icon Align Right

Подравняване отдясно

Двустранно

Подравнява избрания абзац или абзаци едновременно спрямо лявото и дясното поле на контейнера. Ако искате, можете да зададете настройка за подравняване и за последния ред от абзаца, като изберете Форматиране - Абзац - Подравняване.

Icon Justified

Двустранно

Ordered List

Добавя или премахва номерацията от избраните абзаци.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

Добавя точки – водачи пред избраните абзаци или ги премахва от абзаци, които вече ги имат.

Икона за неподреден списък

Превключване на неподреден списък

Без списък

Премахва номерацията или водещите символи и отстъпа за списък от текущия абзац или избраните абзаци.

Икона „Без списък“

Без списък

Намаляване на отстъпа

Щракнете върху иконата Намаляване на отстъпа, за да намалите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до предходната позиция за табулация.

Икона

Намаляване на отстъпа

Увеличаване на индекса

Щракнете върху иконата Увеличаване на отстъпа, за да увеличите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до следващата позиция за табулация.

Икона

Увеличаване на отстъпа

Цвят на шрифта

Щракнете, за да приложите текущия цвят на шрифта върху избраните знаци. Можете също да щракнете тук и да плъзнете курсора през текст, за да смените цвета му. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Цвят на шрифта.

Икона за цвят на шрифта

Цвят на шрифта

Осветяване

Прилага текущия цвят за осветяване върху текстовата селекция.

Икона „Цвят за осветяване на знаците“

Икона „Цвят за осветяване на знаците“

Фонов цвят

Щракнете, за да отворите лента с инструменти, в която можете да щракнете върху фонов цвят за абзаца. Цветът се прилага върху фона на текущия абзац или избраните абзаци.

Икона за цвят на фона

Фонов цвят

Допълнителни икони

Уголемяване на шрифта

Увеличава размера на шрифта на избрания текст.

Смаляване на шрифта

Намалява размера на шрифта на избрания текст.

Ако поддръжката на езици със сложна писменост (CTL) е разрешена, се виждат две допълнителни икони.

От ляво надясно

Икона „от ляво надясно“

Текстът се въвежда от ляво надясно.

От дясно наляво

Икона „от дясно наляво“

Текстът, форматиран с език със сложна писменост (СТL), се въвежда от дясно наляво.

Моля, подкрепете ни!