Ленти с инструменти

Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в LibreOffice Writer. Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на абзаци от списък, включително промяна на реда им и на нивото им в списъка.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект присъства в Writer и Calc. Изберете от менюто „Изглед - Ленти с инструменти - Свойства на графичен обект“. Контролите стават достъпни, когато бъде избран графичен обект. По подразбиране някои от иконите ще се различават според това дали текущият документ е текстов или електронна таблица.

Лента „Търсене“

Лентата с инструменти Търсене може да се използва за бързо претърсване на съдържанието на документи на LibreOffice.

Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Лента Форматиране

Лентата „Форматиране“ съдържа няколко функции за форматиране на текст.

Контроли за формуляри

Лентата или подменюто Контроли за формуляри съдържа инструменти за създаване на интерактивен формуляр. Чрез тази лента или подменю можете да добавяте контроли към формуляр в текстов документ, електронна таблица, презентация или документ на HTML, например бутон, който стартира макрос.

Лента Навигация за формуляри

Лентата Навигация за формуляри съдържа икони за редактиране на таблици в бази от данни и за управление на представянето на данните. Тя се показва в долната част на документа, който съдържа свързани с база от данни полета.

Лента Рамка

Когато е избрана рамка, лентата Рамка предлага най-важните функции за форматиране и позициониране на рамки.

Лента Изображение

Лентата Изображение съдържа функции за форматиране и позициониране на избрана растерна графика.

Вмъкване

Лентата предлага различни функции за вмъкване на рамки, графики, таблици и други обекти.

LibreLogo

LibreLogo е проста среда за програмиране с костенуркова векторна графика, подобна на Logo, за преподаване на програмиране и текстообработка, издателска дейност и графичен дизайн. Вижте http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Циркулярни писма

Лентата „Циркулярни писма“ съдържа команди за последните стъпки от изготвянето на циркулярни писма.

Лента „Възпроизвеждане на мултимедия“

Отваряне на лентата с инструменти „Възпроизвеждане на мултимедия“

Лента с инструменти

Показва или скрива лентата Инструменти.

Лента с инструменти „Навигация“

Отваряне на лентата с инструменти „Навигация“.

Лента OLE обект

Лентата OLE обект се появява, когато бъдат избрани обекти, и съдържа най-важните функции за форматиране и позициониране на обекти.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда от при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора върху таблица.

Лента Текстов обект

Съдържа команди за форматиране на текст, който се съдържа в графични обекти. Лентата Текстов обект се появява, когато щракнете двукратно в графичен обект.

Лента с инструменти

Показва или скрива лентата Инструменти.

Лента с инструменти „Следене на промените“

Съдържа наличните команди за следене на промени във файла.

Лента с инструменти „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

Лентата Класификация съдържа списъчни полета за обозначаване защитата на документа според политиката за категоризиране на BAF и нивата на BAILS. LibreOffice добавя потребителски полета в свойствата на документа (Файл - Свойства, раздел Потребителски свойства) за съхраняване на класификацията във вид на метаданни.

Моля, подкрепете ни!