Формуляр

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, отваряне на помощници за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в текстовия документ.

Режим Проектиране

Включва или изключва режима на проектиране на формуляр.

Помощници за контроли

Разрешава или забранява помощниците за контроли.

Поле за етикет

Икона

Добавя поле за показване на текстови етикети. Тези етикети са само за показване на предварително зададен текст, не и за въвеждане на текст.

Текстово поле

Икона

Добавя входно поле, в което можете да въвеждате и редактирате текст.

Поле за отметка

Икона

Добавя поле за отметка, което може да се използва за включване и изключване на функция.

Превключвател

Икона

Добавя бутон, който позволява на потребителя да избере измежду няколко възможности. Групираните бутони за избор трябва да имат последователни индекси за обхождане с Tab. Те обикновено са оградени с групираща рамка. Ако имате две групи от превключватели, между индексите за обхождане на двете групи трябва да има поне един индекс на друг елемент.

Комбинирано поле

Икона

Добавя комбинирано поле. То предлага падащ списък, от който потребителят може да избере елемент. Ако желаете, можете да направите елементите в комбинираното поле „само за четене“.

Бутон

Икона

Добавя команден бутон. Командните бутони могат да се използват за изпълняване на команда при определено събитие, например щракване с мишката.

Ако желаете, можете да добавите текст или графика в бутона.

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01170000.xhp#imagebutton not found).

Форматирано поле

Икона

Добавя текстово поле, в което можете да зададете формата на въвеждания и извеждания текст и евентуални ограничителни стойности.

Още полета

Формулярни полета за дата, час, число и парична сума и полета с маски.

Групираща рамка

Икона

Добавя рамка, в която можете визуално да групирате взаимосвързани контроли, например бутони за избор.

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01170000.xhp#imagecontrol not found).

Избор на файл

Икона

Добавя бутон, който отваря диалогов прозорец за избор на файл.

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01170000.xhp#tablecontrol not found).

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01170000.xhp#navbar not found).

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Ред на обхождане

Когато е избран формуляр, командата отваря диалоговия прозорец Ред на обхождане, в който се задават индексите за фокусиране на контролите с клавиша Tab.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Автоматично фокусиране на контролите

Разрешава или забранява автоматичното фокусиране на контролите.

Моля, подкрепете ни!