Формуляр

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, разрешаване/забраняване на помощниците за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в документа.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Form.


Design Mode

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

Control Wizards

Указва дали при вмъкване на нова контрола да се стартира автоматично помощник. Тази настройка важи глобално за всички документи.

Поле за етикет

Икона за поле за етикет

Създава поле за показване на текст. Тези полета служат само за показване на предварително зададен текст. В тях не може да се въвежда.

Текстово поле

Икона за текстово поле

Създава текстово поле. Текстовите полета представляват клетки, в които потребителят може да въвежда текст. Във формуляр текстовите полета могат да показват данни или да позволяват въвеждането на нови данни.

Поле за отметка

Икона за поле за отметка

Създава поле за отметка. Полетата за отметки ви позволяват да включвате или изключвате дадена функция във формуляр.

Превключвател

Икона за бутон за избор

Създава бутон за избор. Бутоните за избор позволяват на потребителя да избере една измежду няколко възможности. Бутоните за избор с една и съща функционалност имат едно и също име (свойство Име). Обикновено те са групирани чрез групираща рамка.

Списъчно поле

Икона за списъчно поле

Създава списъчно поле. Списъчното поле позволява на потребителите да изберат елемент от списък. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле. Той ще ви помогне в създаването на списъчното поле.

Комбинирано поле

Икона за комбинирано поле

Създава комбинирано поле. Комбинираното поле е едноредово списъчно поле с падащ списък, от който потребителят да избере възможност. Можете да припишете на комбинираното поле свойство „само за четене“, така че потребителят да не може да въвежда други елементи освен тези от списъка. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле.

Бутон

Икона за бутон

Създава бутон за натискане. Тази функция може да бъде използвана за изпълняване на команда за зададено събитие, например щракване с мишката.

Върху бутоните можете да поставяте както текст, така и графика.

Бутон с изображение

Икона за бутон с изображение

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Форматирано поле

Икона за форматирано поле

Създава форматирано поле. Форматираното поле е текстово поле, за което можете да задавате ограничителни стойности и формат на въвежданите и извежданите данни.

Форматираното поле има специални свойства (изберете Формат - Контрола).

Още полета

Формулярни полета за дата, час, число и парична сума и полета с маски.

Групираща рамка

Икона за групираща рамка

Създава рамка за визуално групиране на няколко контроли. Групиращите рамки ви позволяват да групирате бутони за избор в обща рамка.

Ако вмъкнете групираща рамка в документа, ще се стартира помощникът за групиращ елемент, който ви позволява лесно да създадете група от възможности за избор.

Бележка: Когато плъзнете групираща рамка върху съществуващи контроли и след това пожелаете да изберете контрола, трябва първо да отворите контекстното меню на групиращата рамка и да изберете Подреждане - Изнасяне отзад. След това изберете контролата, задържайки .

note

Групиращите рамки имат само визуален ефект. Функционалното групиране на бутоните за избор се извършва чрез задаването на едно и също име в свойството Име на всички превключватели от групата.


Контрола за изображение

Икона за контрола с изображение

Вмъква контрола с изображение. Тя служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такава контрола, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако контролата с изображението не е защитена срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Контролата трябва да е свързана с поле от тип изображение в базата от данни. За тази цел трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Избор на файл

Икона за избор на файл

Създава бутон, който позволява избиране на файл.

Таблична контрола

Икона за таблична контрола

Създава таблична контрола за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нова таблична контрола, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Специална информация относно табличните контроли.

Лента за навигация

Икона за навигационна лента

Създава лента Навигация.

Лентата Навигация позволява обхождане на записите в база от данни или формуляр към база от данни. Контролите в тази лента Навигация работят точно като съответствията си в подразбираната лента Навигация в LibreOffice.

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Ред на активиране

Отваря диалога Ред на обхождане, за да можете да промените реда, в който полетата на контроли получават фокуса, когато потребителят натисне клавиша Tab.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Automatic Control Focus

Контроли за съдържание

Контролите за съдържание представляват временни текстове, чието текущо съдържание ще бъде заменено при щракване в тях. Те са отделни контроли, които могат да бъдат добавяни и персонализирани за използване в шаблони, формуляри и документи. Контролите за съдържание могат да съдържат текстови указания и да изчезват, когато потребителят въведе свой собствен текст.

Моля, подкрепете ни!