Формуляр

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, отваряне на помощници за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в текстовия документ.

Режим Проектиране

Включва или изключва режима на проектиране на формуляр.

Помощници за контроли

Разрешава или забранява помощниците за контроли.

Поле за етикет

Икона

Добавя поле за показване на текстови етикети. Тези етикети са само за показване на предварително зададен текст, не и за въвеждане на текст.

Текстово поле

Икона

Добавя входно поле, в което можете да въвеждате и редактирате текст.

Поле за отметка

Икона

Добавя поле за отметка, което може да се използва за включване и изключване на функция.

Превключвател

Икона

Добавя бутон, който позволява на потребителя да избере измежду няколко възможности. Групираните бутони за избор трябва да имат последователни индекси за обхождане с Tab. Те обикновено са оградени с групираща рамка. Ако имате две групи от превключватели, между индексите за обхождане на двете групи трябва да има поне един индекс на друг елемент.

Комбинирано поле

Икона

Добавя комбинирано поле. То предлага падащ списък, от който потребителят може да избере елемент. Ако желаете, можете да направите елементите в комбинираното поле „само за четене“.

Бутон

Икона

Добавя команден бутон. Командните бутони могат да се използват за изпълняване на команда при определено събитие, например щракване с мишката.

Ако желаете, можете да добавите текст или графика в бутона.

Бутон с изображение

Икона „Бутон с изображение“

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Форматирано поле

Икона

Добавя текстово поле, в което можете да зададете формата на въвеждания и извеждания текст и евентуални ограничителни стойности.

Още полета

Формулярни полета за дата, час, число и парична сума и полета с маски.

Групираща рамка

Икона

Добавя рамка, в която можете визуално да групирате взаимосвързани контроли, например бутони за избор.

Поле за изображение

Икона

Вмъква контрола с изображение. Тя служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такава контрола, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако контролата с изображението не е защитена срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Контролата трябва да е свързана с поле от тип изображение в базата от данни. За тази цел трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Избор на файл

Икона

Добавя бутон, който отваря диалогов прозорец за избор на файл.

Таблична контрола

Икона

Създава таблична контрола за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нова таблична контрола, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Специална информация относно табличните контроли.

Лента за навигация

Икона

Създава лента Навигация.

Лентата Навигация позволява обхождане на записите в база от данни или формуляр към база от данни. Контролите в тази лента Навигация работят точно като съответствията си в подразбираната лента Навигация в LibreOffice.

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Навигатор за формуляри

Отваря навигатора за формуляри. В прозореца Навигатор за формуляри се показват всички формуляри и подформуляри на текущия документ и съответните им контроли.

Ред на обхождане

Когато е избран формуляр, командата отваря диалоговия прозорец Ред на обхождане, в който се задават индексите за фокусиране на контролите с клавиша Tab.

Отваряне в режим "Проектиране"

Отваря формуляри в режим „Проектиране“, така че да можете да ги редактирате.

Автоматично фокусиране на контролите

Разрешава или забранява автоматичното фокусиране на контролите.

Моля, подкрепете ни!