Стилове

Съдържа команди за прилагане, създаване, редактиране, обновяване, зареждане и организиране на стилове в текстов документ.

Елементи с текстови стилове

Включват повечето често използвани стилове за абзаци, знаци и списъци. Щракнете върху стил, за да го приложите.

tip

Можете да персонализирате списъка от стилове чрез менюто Инструменти - Персонализиране. Тъй като стиловете по избор са част от конкретния документ, не забравяйте да зададете документа като обхват на на персонализираното меню.


Редактиране на стил

Отваря диалоговия прозорец „Абзацен стил“ за текущия абзац.

Обновяване на избрания стил

Обновява абзацния стил с прякото форматиране, приложено върху текущия абзац.

Нов стил от избраното

Добавя абзацен стил с настройките на текущата селекция. Ще бъдете подканени да въведете име за стила.

Зареждане на стилове от шаблон

Импортира стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

Управление на стиловете

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента.

Моля, подкрепете ни!