Table

Показва командите за вмъкване, редактиране и изтриване на таблици в текстов документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Table.


Вмъкване на таблица

Вмъква нова таблица.

Insert

Opens a submenu to insert rows and columns.

Delete

Opens a submenu to delete columns, rows and the entire table.

Select

Opens a submenu to select cells, columns, rows and the whole table.

Size

Opens a submenu to resize columns and rows.

Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка, запазвайки форматирането на първата клетка от селекцията.

Разделяне на клетки

Показва диалога „Разделяне на клетки“, в който можете да укажете хоризонтално или вертикално разделяне и брой части, на които да бъде разделена всяка клетка.

Сливане на таблици

Комбинира две последователни таблици в една. Таблиците трябва да са непосредствено една след друга и да не са разделени от празен абзац.

Разделяне на таблица

Разделя текущата таблица на две отделни таблици на позицията на курсора. Тази команда е достъпна и чрез щракване с десния бутон върху клетка от таблица.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Премахване на защитата

Премахва защитата на всички клетки от текущата таблица.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table header on each new page that the table spans.

Row to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Convert

Opens a submenu to convert a text to a table or a table to text.

Edit Formula

Opens the Formula bar to create and insert calculations into a text document.

Sort

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Свойства

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.

Моля, подкрепете ни!