Инструменти

Съдържа средства за проверка на правописа, галерия от обекти, които можете да добавяте към документите, и команди за конфигуриране на менютата и задаване настройките на програмата.

Правопис

Отваря прозореца за ръчна проверка на правописа.

Автоматична проверка на правописа

Автоматично проверява правописа докато въвеждате и подчертава грешките.

Синонимен речник

Отваря диалогов прозорец за заместване на текущата дума със синоним или сродна дума.

Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Брой думи

Преброява думите и знаците със и без интервалите в текущата селекция и в целия документ. Броят се обновява, когато въвеждате или променяте селекцията.

Проверка за достъпност

Проверка за често срещани проблеми с достъпността в документа и поддръжка за спецификациите PDF/UA в диалога за експортиране на PDF.

Автокорекция

Автоматично форматира файла според настройките, зададени в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

Автотекст

Създава, редактира или вмъква Автотекст. Можете да запазвате форматиран текст, текст с графики, таблици и полета като автотекст. За да вмъкнете бързо автотекст, наберете съкращението на автотекста и натиснете F3.

Чувствително изображение (ImageMap)

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

Заличаване на информация

Заличаването на информация в документи представлява закриване на думи или откъси, предназначени за използване или преглеждане само от упълномощени лица.

Автозаличаване

Използвайте автоматичното заличаване на информация, за да дефинирате думи и изрази, които автоматично се маркират за заличаване.

Номериране на глави

Указва схемата за номериране и формата на плана за номериране на глави в текущия документ.

Номериране на редове

Прибавя, изтрива и форматира номера на редове в текущия документ. За да изключите абзац от номерирането на редовете, щракнете в абзаца, изберете Форматиране - Абзац, отворете раздела План и списък и изтрийте отметката от полето Включване на този абзац в номерирането на редовете.

Бележки под линия/в края

Определя настройките за показване на бележки под линия и в края.

Помощник за циркулярни писма

Стартира помощника за циркулярни писма, с който можете да създадете циркулярни писма или да изпратите съобщения по електронната поща до много получатели.

Библиографска база от данни

Вмъкване, изтриване, редактиране и организиране на записите в базата от данни за библиография.

Източник за адресния бележник

Редактирайте съответствията на полета и източника на данни за вашия адресен бележник.

Обновяване

Обновява елементите с динамично съдържание в текущия документ, като полета и указатели.

Защитаване на документ

Превключва защитата срещу писане за полета и показалци в документа.

Изчисляване

Изчислява се избраната формула и резултата се копира в клипборда.

Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Моля, подкрепете ни!