Файл

Тези команди се прилагат върху текущия документ, създават документ, отварят съществуващ документ или затварят приложението.

Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

Отваряне

Отваря локален или отдалечен файл. Възможно е да се отворят няколко файла.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

Помощници

Помага ви за създаването на делови и лични писма, факсове, дневен ред и други.

Шаблони

Позволява ви да организирате и редактирате шаблоните, както и да запишете текущия файл като шаблон.

Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

Записване

Записва текущия документ.

Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Записване на копие

Записва копие на текущия документ с друго име или местоположение.

Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

Експортиране като

Експортира документа във формат PDF или EPUB.

Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

Мостра в уеббраузър

Създава временно копие на текущия документ във файлов формат HTML, отваря подразбирания уеббраузър на системата и показва този файл в него.

Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата, когато тя е активна.

Печат

Отпечатва текущия документ, селекция или указани от вас страници. Освен това можете да промените настройките за печатане за текущия документ. Настройките за печат може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ и задаване на настройките за печат.

Свойства

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

Цифрови подписи

Добавя и премахва цифрови подписи в документа. С този диалогов прозорец можете също така да разглеждате сертификати.

Изход от LibreOffice

Затваря всички програми от LibreOffice и ви подканва да запишете промените си. Тази команда не съществува в macOS.

Моля, подкрепете ни!