Менюта

В следващия раздел са изброени справочните теми за менютата и диалоговите прозорци.

Икона Бележка

За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.


Икона Внимание

Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.


Файл

Тези команди се прилагат върху текущия документ, създават документ, отварят съществуващ документ или затварят приложението.

Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Изглед

Това меню съдържа команди, с които можете да управлявате изобразяването на документа върху екрана, да променяте потребителския интерфейс и да извиквате панелите на страничната лента.

Вмъкване

Менюто „Вмъкване“ съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа. Това включва изображения, видео и звук, диаграми, обекти от други приложения, хипервръзки, коментари, символи, бележки под линия и раздели.

Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Стилове

Таблица

Показва командите за вмъкване, редактиране и изтриване на таблици в текстов документ.

Формуляр

Съдържа команди за включване на режима „Проектиране на формуляр“, разрешаване/забраняване на помощниците за контроли и вмъкване на контроли за формуляр в документа.

Инструменти

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!