Помощ за LibreOffice Writer

Външно видео

Моля, приемете това видео. Ако приемете, ще осъществите достъп до съдържание от YouTube – услуга, предоставяна от външна трета страна.

Политика за поверителност на YouTube

Работа с LibreOffice Writer

Възможности на LibreOffice Writer

Указания за работа с LibreOffice Writer

Работа с диаграми в LibreOffice

Работа с бази от данни в LibreOffice Base

Менюта, ленти с инструменти и клавиши

Менюта

Ленти с инструменти

Клавишни комбинации за LibreOffice Writer

Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Прозорецът „Помощ за LibreOffice“

Индексът на помощта

Създаване на показалци към страниците на помощта

Съдържание - основните теми на помощта

Получаване на поддръжка

Моля, подкрепете ни!