Циркулярни писма

Лентата „Циркулярни писма“ съдържа команди за последните стъпки от изготвянето на циркулярни писма.

За достъп до тази команда...

Отворете менюто Изглед - Ленти с инструменти и изберете Циркулярни писма.


Помощник за циркулярни писма

Стартира помощника за циркулярни писма, с който можете да създадете циркулярни писма или да изпратите съобщения по електронната поща до много получатели.

(Номер на получателя)

Въведете номера на адресния запис на получател, за да прегледате циркулярното писмо за него.

Използвайте бутоните за преглеждане (със стрелките), за да прегледате адресните записи.

Изключване на получателя

Изключва текущия получател за това циркулярно писмо.

Редактиране на отделни документи

Създава един обединен документ с нова страница за всеки получател. Имената и адресите на получателите се съдържат в документа, който може да бъде персонализиран както е необходимо.

Записване на циркулярен документ

Записва резултата от обединяването във файл.

Печат на циркулярен документ

Отпечатва писмата за всички или част от получателите.

Изпращане на циркулярен документ по е-поща

Изпраща циркулярните писма като съобщения по е-поща до всички или до някои получатели.

Моля, подкрепете ни!