Изливане на текст около обекти

За да излеете текст около обект

 1. Изберете обекта

 2. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства и отворете раздела Обтичане, за да изберете желания начин на обтичане.

  Текущият режим на обтичане е отбелязан с точка.

За да зададете настройките за обтичане

 1. Изберете обекта

 2. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства и отворете раздела Обтичане.

 1. Задайте желаните настройки

 2. Натиснете бутона OK.

За да промените контура за обтичане на графика

Можете да промените формата на фигурата, около която се излива текстът.

 1. Изберете графиката, щракнете с десния бутон и изберете Обтичане - Редактиране на контура.

 1. Използвайте инструментите, за да начертаете нов контур, след което щракнете върху иконата Прилагане (зелена отметка).

 2. Затворете прозореца Редактор на контури.

Моля, подкрепете ни!