Фина настройка на завършването на думи в текстови документи

Ако харесвате факта, че LibreOffice автоматично завършва най-често използваните от вас думи, можете да прецизирате това поведение чрез допълнителни настройки. Ако желаете, можете да запазите текущия списък със събрани думи, за да бъде използван през следващия сеанс.

За да настроите фино завършването на думи, изберете Инструменти - Настройки на Автокорекция - Завършване на думите и изберете една от следните настройки:

За да се вмъква допълнителен знак за интервал

Отметнете Добавяне на интервал.

Икона Бележка

Интервалът се добавя, след като въведете първия знак на следващата дума след автоматично завършената. Не се добавя интервал, ако следващият знак е разделител, например точка или знак за нов ред.


За да дефинирате клавиш за потвърждаване

Изберете клавиша за потвърждаване на предложената дума в списъка Приемане с.

За да изберете минималния брой знаци

В полето Мин. дължина на дума задайте минималния брой знаци, които трябва да съдържа една дума, за да бъде включена в списъка.

За да изберете областта на действие на събирането на думи

Изчистете полето При затваряне на документ думите от него се премахват от списъка.

Сега списъкът ще бъде валиден и за другите отваряни от вас документи. Когато затворите последния документ на LibreOffice, списъкът от думи се изтрива.

Ако отметнете полето, списъкът важи само докато текущият документ е отворен.

Ако желаете списъкът от думи да се запази и след края на текущия сеанс с LibreOffice, запишете го като документ, както е описано в следващия раздел.

За да използвате списъка от думи за следващи сесии

Икона Бележка

Ако е включена автоматичната проверка на правописа, се събират само думи, разпознати като правилни.


Можете да ползвате списъка от думи например, за да започвате винаги с готов набор от технически термини за автоматичното завършване.

  1. Отворете текстовия документ, съдържащ термините, които желаете да ползвате за автоматичното завършване на думи.

    Думите ще бъдат запаметени за автоматично завършване.

  2. Изберете всички или някои от думите в списъка.

  3. Копирайте всички избрани думи в клипборда с +C. Поставете съдържанието на клипборда в нов документ и го запишете, за да получите еталонен списък на събраните думи.

    По-късно можете да отворите този списък, което ще предизвика автоматично запаметяване на думите. Така автоматичното завършване ще започне с наготово дефиниран набор от думи.

Моля, подкрепете ни!