Завършване на думите в текстови документи

LibreOffice запаметява думите, които сте ползвали често в текущия сеанс. Когато по-късно въведете първите три букви на запаметена дума, LibreOffice автоматично я довършва.

Ако в паметта за автокоригиране има повече от една дума, която съответства на въведените от вас три букви, натискайте +Tab, за да сменяте циклично наличните думи. За циклична смяна в противоположната посока натискайте +Shift+Tab.

За да приемете/отхвърлите завършване на дума

За да изключите завършването на думи

  1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Завършване на думите.

  2. Премахнете отметката от полето Разрешено завършване на думите.

Моля, подкрепете ни!