Синонимен речник

Чрез синонимния речник можете да търсите синоними и сродни думи.

  1. Щракнете в думата, която желаете да потърсите или замените.

  2. Изберете Инструменти - Език - Синонимен речник или натиснете +F7.

  3. Щракнете върху някой от редовете в списъка с алтернативи, за да копирате съответния израз в текстовото поле „Замяна с“.

  4. Можете също да щракнете двукратно върху някой ред, за да видите свързани с него изрази, или да натискате клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да изберете ред. После натиснете Return за замяна или интервал за справка в речника.

  5. Щракнете върху Замяна.

Отначало синонимният речник използва езика на избраната в документа дума, ако за този език е инсталирана синонимна библиотека. Използваният език се изписва в заглавната лента на диалоговия прозорец за синоними.

note

За да потърсите дума на чужд език, натиснете бутона „Език“ и изберете един от инсталираните езици на синонимния речник. За някои инсталирани езици може да не е налице речник на синонимите. Езикови пакети със синонимни речници можете да инсталирате от уебстраницата с разширения.


Ако за езика на някоя дума е инсталирана библиотека за синоними, контекстното меню на думата съдържа подменю Синоними. Изберете някоя от думите в него, за да замените оригиналната дума.

Моля, подкрепете ни!