Добавяне на водещи знаци

За да добавите водещи знаци

  1. Изберете абзаца или абзаците, в които желаете да добавите водещи знаци.

  2. В лентата Форматиране щракнете върху иконата Водачи - вкл./изкл. Икона (Shift-F12).

Икона Бележка

За да премахнете водачите, изберете абзаците с водачи и щракнете върху иконата Водачи - вкл./изкл. в лентата Форматиране.


За да форматирате водещи знаци

За да промените форматирането на списък с водещи знаци, изберете Форматиране - Водачи и номерация.

Отворете раздела Водачи или Изображение, после изберете стил за символ в областта Избор.

За да въведете нов водещ знак, отворете раздела Настройки, натиснете бутона Избор до надписа Знак и изберете специален знак.

Моля, подкрепете ни!