Сричкопренасяне

По подразбиране LibreOffice премества думите, които не се побират в реда, на следващия ред. Ако желаете, можете да избегнете това, като използвате ръчно или автоматично сричкопренасяне.

note

Правилата за сричкопренасяне се различават между езиците. За автоматично откриване на местата, където дадена дума може да бъде пренесена, трябва да имате инсталирано съответно разширение. Ако правилата липсват, ще се покаже съобщение за грешка или банер.
Правилата за сричкопренасяне често са пакетирани заедно с речници и се инсталират с LibreOffice в зависимост от избрания от вас език. Ако те липсват, можете да намерите съответните разширения, като потърсите „hyphenation“ в уебсайта с разширения.
. Научете повече за езиковата поддръжка в нашето уики.


Автоматично сричкопренасяне

Автоматичното сричкопренасяне вмъква тирета на местата в абзаца, където са нужни. Тази възможност е достъпна само в абзацни стилове и отделни абзаци.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в абзац

 1. Щракнете с десния бутон в абзаца и изберете Абзац.

 2. Отворете раздела Изливане на текст.

 3. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.

 4. Натиснете бутона OK.

За да укажете автоматично сричкопренасяне на текста в няколко абзаца

Ако желаете да се извършва автоматично сричкопренасяне в повече от един абзац, изполвайте абзацен стил.

Например, разрешете автоматичното сричкопренасяне в абзацния стил "По подразбиране" и приложете стила върху желаните абзаци.

 1. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци.

 2. Щракнете с десния бутон върху стила, в който желаете да включите сричкопренасянето, и изберете Промяна.

 3. Щракнете върху раздела Изливане на текст.

 4. В областта Сричкопренасяне отметнете полето Автоматично.

 5. Натиснете бутона OK.

 6. Приложете стила върху желаните абзаци.

Ръчно сричкопренасяне

Можете да вмъкнете тире на желаното място в реда или да оставите LibreOffice да потърси думите, части от които трябва да се пренесат, и да ви предложи варианти за пренасяне.

За да извършите ръчно сричкопренасяне на една дума

За да вмъкнете тире бързо, щракнете в съответната дума и натиснете +тире (-).

Ако вмъкнете ръчно тире в дума, тя се разделя само в позицията на тирето и не подлежи на допълнително автоматично сричкопренасяне. Думите, съдържащи ръчни тирета, биват разделяни независимо от настройките в раздела Изливане на текст.

За да извършите ръчно сричкопренасяне в избран текст

 1. Изберете текста, в който желаете да извършите сричкопренасяне.

 2. Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

Моля, подкрепете ни!