Вмъкване на цял текстов документ

За да вмъкнете текстов файл

 1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете файла.

 2. Изберете Вмъкване - Текст от файл.

 3. Намерете документа, който желаете да вмъкнете, и натиснете OK.

Съдържанието на текстовя документ ще бъде вградено в текущия документ и няма да се обновява, когато файлът - източник се промени. Ако желаете съдържанието автоматично да се обновява, когато промените документа - източник, вмъкнете файла като връзка.

За да вмъкнете цял текстов документ като връзка

 1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете файла.

 2. Изберете Вмъкване - Раздел.

 3. Въведете име в полето Нов раздел и отметнете полето Връзка.

 4. Въведете името на файла, който желаете да вмъкнете, в полето Име на файл или натиснете бутона Преглед и намерете файла.

  Ако текстовият документ - цел съдържа раздели, можете да изберете раздела, който желаете да вмъкете, в полето Раздели.

 5. Ако желаете, задайте настройките за форматиране на раздела.

 6. Натиснете Вмъкване.

LibreOffice ще обновява автоматично съдържанието на вмъкнатия раздел винаги, когато документът - източник се промени. За да обновите ръчно съдържанието на раздела, изберете Инструменти - Обновяване - Обновяване на всичко.

Моля, подкрепете ни!