Въртене на текст

Можете да въртите само текст, който се намира в графичен обект.

  1. Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Рисуване, за да отворите лентата Рисуване.

  2. Изберете иконата Текст Икона.

  3. Начертайте с мишката текстовия обект в документа, след което въведете текста.

  4. Щракнете извън обекта, после щракнете върху въведения текст. Щракнете върху иконата Въртене Икона в лентата Свойства на графичен обект.

  5. Плъзнете някой от ъгловите манипулатори на текстовия обект.

Икона Съвет

Също така можете да щракнете с десния бутон върху обекта, да изберете Позиция и размер, да отворите раздела Завъртане и да въведете ъгъл на завъртане или нова позиция за обекта.


Моля, подкрепете ни!