Въртене на текст

Можете да въртите само текст, който се намира в графичен обект.

За да илюстрираме тази функционалност, в долния пример сме избрали текстово поле.

Можете да изберете графичния обект, който отговаря на нуждите ви, от лентата Рисунка.

  1. Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Рисунка, за да отворите лентата Рисунка.

  2. Изберете иконата Вмъкване на текстово поле Икона за вмъкване на текстово поле.

  3. Начертайте с мишката текстовия обект в документа, след което въведете текста.

  4. Щракнете извън обекта, за да затворите текстовото поле.

    Щракнете върху текста, който въведохте.

  5. Щракнете върху иконата Въртене Икона за превключване на режима на въртене на обект в лентата с инструменти Свойства на графичен обект.

  6. Плъзнете някой от ъгловите манипулатори на текстовия обект.

tip

Също така можете да щракнете с десния бутон върху обекта, да изберете Позиция и размер, да отворите раздела Завъртане и да въведете ъгъл на завъртане или нова позиция за обекта.


Моля, подкрепете ни!