Навигация и избиране с клавиатурата

Чрез клавиатурата можете да извършвате навигация в документа, както и да избирате елементи от него.

Клавиш

Функция

+

Клавиши със стрелки наляво и надясно

Местят курсора с по един знак наляво или надясно.

Местят курсора с по една дума наляво или надясно.

Клавиши със стрелки нагоре и надолу

Местят курсора с по един ред нагоре или надолу.

() Местят текущия абзац нагоре или надолу.

Home

Премества курсора в началото на текущия ред.

Премества курсора в началото на документа.

Home

в таблица

Премества курсора в началото на съдържанието на текущата клетка.

Премества курсора в началото на съдържанието на текущата клетка. Натиснете отново, за да преместите курсора в първата клетка от таблицата. Натиснете още веднъж, за да преместите курсора в началото на документа.

End

Премества курсора в края на текущия ред.

Премества курсора в края на документа.

End

в таблица

Премества курсора в края на съдържанието на текущата клетка.

Премества курсора в края на съдържанието на текущата клетка. Натиснете отново, за да преместите курсора в последната клетка от таблицата. Натиснете още веднъж, за да преместите курсора в края на документа.

PgUp

Превърта с една страница нагоре.

Премества курсора в горния колонтитул.

PgDn

Превърта с една страница надолу.

Премества курсора в долния колонтитул.


Моля, подкрепете ни!