Вмъкване, редактиране и свързване на рамки

Рамките са контейнери за текст и графика, които можете да поставяте навсякъде по страницата. Освен това чрез рамки можете да задавате оформление с няколко колони.

За да вмъкнете рамка

  1. Изберете текста, който желаете да включите в рамката.

  2. Изберете Вмъкване - Рамка - Рамка.

За да редактирате рамка

За да скриете текст от разпечатката

Всяка рамка в Writer може да бъде поставена в режим, който позволява разглеждането на текста на екрана, но не и отпечатването му.

  1. Изберете рамката (ще видите осем манипулатора).

  2. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки.

  3. В областта Свойства изчистете отметката от полето Печат и щракнете върху OK.

За да свържете рамки

Можете да свържете рамки в Writer, така че съдържанието им автоматично да се излива от едната в другата.

  1. Щракнете върху очертанието на една от рамките. По краищата й ще се покажат манипулатори.

  2. В лентата Рамка щракнете върху иконата Свързване на рамки Икона за свързване на рамки.

  3. Щракнете върху рамката, към която желаете да създадете връзка.

Можете да свързвате рамки само ако:

Когато изберете свързана рамка, се показва линия, която отразява връзката.

note

В поредица от свързани рамки възможността за авторазмер е достъпна само за последната рамка.


Моля, подкрепете ни!