Наблягане върху текст

Ето няколко примера за начините, по които можете да откроите текст в документ:

Декоративен текст с Fontwork

Вмъкване, редактиране и свързване на рамки

Моля, подкрепете ни!