Центриране на текст в страницата чрез рамка

  1. Изберете текста, който желаете да центрирате спрямо страницата.

  2. Изберете Вмъкване - Рамка.

  3. В областта Закотвяне изберете Към страница.

  4. В областта Размер задайте размерите на рамката.

  5. В областта Позиция изберете „Центрирано“ в полетата Хоризонтално и Вертикално.

  6. Натиснете бутона OK.

Икона Бележка

За да скриете кантовете на рамката, изберете я и изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства. Отворете раздела Кантове и щракнете върху квадратчето Премахване на кантовете в областта Подреждане на линиите.


За да преоразмерите рамката, плъзгайте ръбовете й.

Моля, подкрепете ни!