Смяна на регистъра на текст

Можете да промените регистъра на текст, да форматирате текст с малки главни букви, както и да превърнете първата буква на всяка дума от избраното в главна.

Икона Бележка

Когато форматирате текста чрез Форматиране - Знак, текстът остава същият и само се показва по друг начин. От друга страна, когато изберете Форматиране - Текст или Форматиране - Текст - Смяна на регистъра, текстът се променя за постоянно.


За да превърнете текст в главни букви

 1. Изберете текста, който желаете да преобразувате в главни букви.

 2. Направете едно от следните неща:

  Изберете Форматиране - Текст - Главни букви.

  Изберете Форматиране - Знак, отворете раздела Ефекти за шрифт и изберете настройка за регистъра в полето Ефекти. „Главни букви“ прави всички букви главни. „Заглавие“ прави първата буква на всяка дума главна. „Малки главни“ прави всички букви главни, но с намален размер.

За да превърнете текст в малки букви

 1. Изберете текста, който желаете да преобразувате в малки букви.

 2. Направете едно от следните неща:

  Изберете Форматиране - Текст - Малки букви.

  Изберете Форматиране - Знак, отворете раздела Ефекти за шрифт и изберете „Долен регистър“ в полето Ефекти.

Моля, подкрепете ни!