Шаблони и стилове

Шаблонът е документ, съдържащ определени стилове за форматиране, графики, таблици, обекти и друга информация. Шаблоните се ползват като основа за създаване на други документи. Например, можете да дефинирате абзацни и знакови стилове в един документ, да го запишете като шаблон и да използвате този шаблон, за да създадете нов документ със същите стилове.

Можете да зададете подразбиран шаблон, така че всеки нов документ на LibreOffice да го използва, освен ако сте указали друго (например когато създадете нов документ от различен шаблон).

LibreOffice предлага няколко предварително дефинирани шаблона, от които можете да създавате различни видове документи, например бизнес писма.

Моля, подкрепете ни!