Променяне на редове и колони чрез клавиатурата

Когато вмъквате или изтривате клетки, редове или колони в таблица, настройките Поведение на редовете/колоните определят как това се отразява върху съседните елементи. Например, в таблица с фиксирани размери на редове и колони можете да вмъквате нови редове или колони само ако мястото позволява.

Икона Бележка

Обърнете внимание, че тези свойства са в сила само за промени в ширината, извършени чрез клавиатурата. С мишката можете да променяте ширините на колоните както пожелаете.


За да зададете настройката Поведение на редовете/колоните за таблици в текстови документи, изберете - LibreOffice Writer - Таблица. Таблиците могат да се визуализират по три начина:

Моля, подкрепете ни!