Преоразмеряване на редове и колони в текстова таблица

Можете да променяте ширината на клетките и колоните в таблица, както и височината на редовете от таблицата.

Икона

Също така можете да разпределяте равномерно ширините на колони и височините на редове чрез лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица.

Промяна на ширината на колони и клетки

За да промените ширината на колона

Направете едно от следните неща:

Икона Бележка

Можете да зададете поведението на клавишите със стрелки, като изберете - LibreOffice Writer - Таблица и зададете желаните настройки в областта Обработка на клавиатурата.


За да промените ширината на клетка

Задръжте , след което натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно.

Промяна на височината на ред

За да промените височината на ред, поставете курсора в клетка от реда, задръжте клавиша , след което натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу.

Преоразмеряване на цяла таблица

За да промените ширината и височината на таблица, направете едно от следните неща:

Икона Съвет

За да излеете текст около таблица или да подредите две таблици една до друга, трябва да вмъкнете таблицата в рамка. Щракнете в таблицата, натиснете +A два пъти, за да я изберете цялата, след което изберете Вмъкване - Рамка.


Икона Бележка

Таблиците в страници на HTML не позволяват пълния набор от свойства и команди като тези във формат OpenDocument.


Променяне на редове и колони чрез клавиатурата

Сливане и разделяне на клетки

Работа със скалите

Моля, подкрепете ни!