Повтаряне заглавната част на таблица на нова страница

Можете да укажете повтаряне заглавната част на таблица на всяка от страниците, които таблицата обхваща.

  1. Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

  2. Отметнете полетата Заглавна част и Повтаряне заглавните редове на нова страница.

  3. Изберете броя на колоните и редовете за таблицата.

  4. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!