Вмъкване на таблици

Има няколко начина да създадете таблица в текстов документ. Можете да я вмъкнете чрез лента с инструменти, чрез команда от меню или от електронна таблица.

За да вмъкнете таблица чрез лента с инструменти

 1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете таблицата.

 2. В лентата Стандартни или Вмъкване щракнете върху стрелката до иконата Таблица.

 3. Плъзнете с мишката в мрежата на таблицата, за да изберете желания брой редове и колони, след което отпуснете бутона й.

За да се откажете, плъзнете в противоположната посока, докато в областта за мостра на мрежата се изпише Отказ.

За да вмъкнете таблица с команда от меню

 1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете таблицата.

 2. Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

 3. В областта Размер въведете броя на редовете и колоните.

 4. Задайте желаните настройки и натиснете OK.

За да вмъкнете таблица от електронна таблица на Calc

 1. Отворете електронната таблица на LibreOffice Calc, съдържаща желаната област от клетки.

 2. Изберете клетките в електронната таблица.

 3. Изберете Редактиране - Копиране.

 4. В текстовия документ направете едно от следните неща:

Възможности

Вмъква се като...

Електронна таблица на LibreOffice 24.2

OLE обект – както с +V или плъзгане и пускане

Метафайл на GDI

Графика

Растерно изображение

Графика

HTML

Таблица на HTML

Неформатиран текст

Само текст, табулатори като разделители

Форматиран текст [RTF]

Текстова таблица

DDE връзка

Структура и съдържание на таблица, без форматиране. С обновяване


Плъзгане и пускане на област от клетки от електронна таблица на Calc

 1. Отворете електронната таблица на LibreOffice Calc, съдържаща желаната област от клетки.

 2. Изберете клетките в електронната таблица.

 3. Щракнете в избраните клетки и задръжте бутона на мишката.

 4. Плъзнете избраните клетки в текстовия документ.

Моля, подкрепете ни!