Сливане и разделяне на клетки

Можете да изберете съседни клетки и да ги обедините в една. Също така можете да вземете голяма клетка и да я разделите на отделни клетки.

За да слеете клетки

  1. Изберете съседни клетки.

  2. Изберете Таблица - Сливане на клетки

За да разделите клетки

  1. Поставете курсора в клетката, която да бъде разделена.

  2. Изберете Таблица - Разделяне на клетки

    Диалоговият прозорец ви позволява да разделите клетката хоризонтално или вертикално на две или повече клетки.

Моля, подкрепете ни!