Обновяване на стилове от селекции

  1. Изберете Изглед - Стилове или натиснете .

  2. Щракнете върху иконата на желаната категория стилове.

  3. Щракнете на мястото в документа, откъдето желаете да копирате обновения стил. Например, щракнете в абзац с ръчно приложено форматиране, което сега искате да копирате.

  4. В прозореца „Стилове“ щракнете върху стила, който искате да обновите.

  5. Щракнете върху стрелката до Действия със стилове и изберете Обновяване на избрания стил от подменюто.

note

Само ръчно зададените форматиращи атрибути на текста в позицията на курсора в документа ще бъдат добавени в стила, избран в прозореца „Стилове“. Атрибутите, които са били приложени като част от стил, няма да бъдат добавени в обновения стил.


Моля, подкрепете ни!