Създаване на нови стилове от селекции

За да създадете нови стилове от ръчно форматирани избори

 1. Изберете Изглед - Стилове, за да отворите колодата Стилове в страничната лента.

 2. Щракнете върху иконата за категорията на новия стил най-горе в колодата Стилове.

 3. Щракнете на мястото в документа, откъдето искате да копирате стила, например в абзац, който сте форматирали ръчно.

 4. Щракнете върху иконата на менюто Действия със стилове в горния десен ъгъл на колодата Стилове и от подменюто изберете Нов стил от избраното.

 5. Въведете име за новия стил в диалоговия прозорец Нов стил от избраното.

 6. Натиснете бутона OK.

Икона „Нов стил от избраното“

Икона на менюто „Действия със стилове“

За да създадете нов стил с плъзгане и пускане

 1. Изберете Изглед - Стилове, за да отворите колодата Стилове в страничната лента.

 2. Щракнете върху иконата за категорията на новия стил най-горе в колодата Стилове.

 3. За стилове на абзац, знак и списък, изберете поне един знак от стила, който искате да копирате, после плъзнете селекцията върху колодата Стилове и отпуснете бутона на мишката. За стилове на рамка изберете рамката и задръжте бутона на мишката натиснат, докато иконата ѝ се смени, после плъзнете в колодата Стилове и отпуснете бутона.

  Друг вариант е да плъзнете и пуснете селекцията върху съответната икона в горния край на колодата „Стилове“. Не е необходимо да отваряте съответната категория стилове предварително.

 4. Въведете име за новия стил в диалоговия прозорец Нов стил от избраното.

За стилове на страница и таблица трябва да използвате менюто Действия със стилове в горния десен ъгъл на колодата „Стилове“. Методът с плъзгане и пускане не е възможен с тези стилове.

Моля, подкрепете ни!