Прилагане на стилове в режим Запълване

Можете бързо да прилагате в документа стилове, например абзацни или знакови, чрез режима „Запълване с формат“ на прозореца „Стилове“.

  1. Изберете Изглед - Стилове.

  2. Щракнете върху иконата на желаната категория стилове.

  3. Щракнете върху стила, след което щракнете върху иконата Режим на запълване Икона в прозореца Стилове.

  4. Поставете показалеца на мишката на мястото в документа, където желаете да приложите стила, и щракнете. За да приложите стила върху повече от един елемент, плъзнете курсора, за да изберете елементите, след което отпуснете бутона на мишката.

  5. Натиснете Esc, когато приключите.

Моля, подкрепете ни!