Проверка на правописа и граматиката

Можете да проверите ръчно правописа и граматиката на избран текст или целия документ.

Икона Бележка

За да проверите правописа и граматиката на текст, трябва да са инсталирани съответните речници. За много езици съществуват по три речника: правописен, за сричкопренасяне и синонимен. Всеки речник обхваща само един език. Проверяващите модули за граматика могат да се изтеглят и инсталират като разширения. Вижте уебстраницата с разширения.


Проверката започва в текущата позиция на курсора или в началото на избрания текст.

  1. Щракнете в документа или изберете текста, който желаете да проверите.

  2. Изберете Инструменти - Правопис.

  3. Когато бъде срещната възможна правописна грешка, се отваря диалоговият прозорец Правопис и LibreOffice предлага варианти за корекция.

  4. Направете едно от следните неща:

    За да приемете корекция, щракнете върху предложение и натиснете бутона Поправяне.

    Редактирайте изречението в горното текстово поле и натиснете бутона Поправяне.

    За да добавите непозната дума към потребителски речник, натиснете бутона Добавяне в речника.

Моля, подкрепете ни!