Използване на умни етикетчета

Умните етикетчета предлагат допълнителна информация и функционалност за дадени думи в документ на Writer. Наличните функции са различни при различните разширения за умни етикетчета.

Инсталиране на умни етикетчета

Умните етикетчета се разпространяват като разширения за LibreOffice Writer.

За да инсталирате умни етикетчета, направете едно от следните неща:

Меню на умните етикетчета

Всеки текст в документ на Writer може да бъде маркиран с умно етикетче – по подразбиране това се отбелязва с виолетово подчертаване. Можете да промените цвета в - LibreOffice - Цветове на приложенията.

Когато посочите умно етикетче, се показва съвет, който ви подканва да щракнете с , за да отворите менюто „Умни етикетчета“. Ако не използвате мишка, поставете курсора в маркирания текст и отворете контекстното меню с Shift+F10.

В менюто ще видите достъпните действия, дефинирани за това умно етикетче. Изберете възможност от това меню. Командата Настройки на умните етикетчета отваря страницата Умни етикетчета на Инструменти - Настройки на автокорекция.

За да разрешите или забраните умните етикетчета

Когато сте инсталирали поне едно разширение за умни етикетчета, ще виждате страницата Умни етикетчета в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция. Използвайте този диалогов прозорец, за да включвате или изключвате умните етикетчета и да управлявате инсталираните етикетчета.

Икона Бележка

Текстът, който е разпознат като умно етикетче, не се проверява от автоматичната проверка на правописа.


Моля, подкрепете ни!